Alumini minimalista

Sistema de corredissa de grans dimensions d’estil avantguardista amb una obertura màxima de 4m.
Nus central de 20 mm, laterals de 77 mm i parts superior i inferior de 57 mm. Possibilitat d’encast de les totes les parts (màxim minimalisme).  54mm gruix màxim del vidre.                                                                         Obertura manual (fins a 400 kg) o motoritzada (fins a 700 kg).

Sistema de finestra d’obertura practicable amb full ocult, secció vista de 66 mm, igualant estètica de la façana i sense diferenciació entre fulls practicables i parts fixes.

COR 70 HO: Secció: 70mm

  1. Poliamida: 35 mm
  2. Uw: 1,0 (W/m2K)

COR 80 HO: Secció: 80mm

  1. Poliamida: 45 mm
  2. Uw: 0,8 (W/m2K)