Alumini minimalista

Sistema de Corredissa de grans dimensions d’estil avantguardista que ens permet una obertura d’una fulla màxima de 4 metros.
És estil Avantguardista, ja que, el seu nus central és de 20 mm, els laterals són 77 mm i la seva part superior i inferior de 57 mm. La possibilitat de fer-la més minimalista és encastant part inferior, superior i laterals (obertura motoritzada)
El seu vidre màxim és de 54 mm.
El sistema d’obertura pot ser manual (fins a 400 kg) o motoritzada (fins a 700 kg).

Sistema de finestra d’apertura practicables amb full ocult, amb secció vista de només 66 mm, igualant estètica per façana essent impossibles diferencia els fulls practicables de les parts fixes.

COR 70 HO: Secció: 70mm

  1. Poliamida: 35 mm
  2. Uw: 1,0 (W/m2K)

COR 80 HO: Secció: 80mm

  1. Poliamida: 45 mm
  2. Uw: 0,8 (W/m2K)