Decoració

Ampli concepte que pot abraçar multitud de productes. Us oferim un assortit amb els següents apartats.

El sector del comerç necessita aparadors grans de vidre, portes d’entrada vistoses i funcionals (corredisses automàtiques cada dia més) i si cal portes enrotllables per seguretat. Citem en aquest apartat alguna mostra de producte realitzat en aquest segment de mercat.