Escales i baranes

A part del servei funcional i indispensable com a mecanismes d’ascens i descens, una escala representa un símbol arquitectònic, que estableix conexió entre espais, passant a ser un concepte de gran força estètica en qualsevol projecte.

 

 Segons la disposició dels graons, l’escala pot ser: 

La funció de protecció, regulada pel CTE, l’estètica i la consistència (sensació de seguretat) son els tres factors que determinen el disseny del producte. El tipus d’escala (graó d’arrancada, ull d’escala,…) també condiciona el model de barana.