Escales

Estructura de l'escala

A part del servei funcional i indispensable com a mecanismes d’ascens i descens, una escala representa un símbol arquitectònic, que estableix conexió entre espais, passant a ser un concepte de gran força estètica en qualsevol projecte.

Els graons

Segons la disposició dels graons, l’escala pot ser oberta, només petjada o tancada, amb petjada i contrapetjada. Aquests poden ser de diferents materials: fusta, vidre que es solen posar en escales interiors; i xapa o pedra.