Façanes

En qualsevol projecte d’edificació, la façana, i especialment la principal, constitueix possiblement l’element més important del disseny arquitectònic, com a primera imatge que es dona de l’edifici.

En aquest sentit el pòrtic d’entrada, els tancaments de les obertures (finestres i balconeres), els revestiments i els elements de protecció, bé per seguretat i sobretot la solar, configuren l’estètica final de l’edifici, la seva imatge principal.