Portes

El sistema d’obertura defineix una tipologia de portes: practicable, corredissa, basculant, seccional, guillotina, plegable… també prenen importància aspectes com la seguretat i l’automatització. La classificació establerta fa referència a la funció que desenvolupa i quina és la seva ubicació en l’edifici.