Portes

El sistema d’obertura defineix una tipologia de portes: practicable, corredissa, basculant, seccional, guillotina, plegable,… també prenen importància aspectes com la seguretat i l’automatització. La classificació establerta fa referència a la funció que desenvolupa i quina és la seva ubicació en l’edifici.

  1. Entrades d’habitatges
  2. Garatge
  3. Tanques
  4. Oficines