Habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge unifamiliar aïllat. Disseny de façana ventilada amb peces de formigó polímer blanc de grans dimensions. Projecte on s’han cobert molts capitols amb acer, vidre i alumini: tancaments d’alumini, porta de tanca d’accés a la parcel·la, porta de garatge, baranes d’acer inoxidable amb vidre, bany.