Habitatge dúplex àtic

Àtic dúplex destinat a vivenda. Projecte de disseny minimalista. Vidre i acer inoxidable combinat amb pedra natural de pissarra i fusta de maple: Revestiment de pilars estructurals de l’edifici amb xapa d’acer inoxidable satinada. Escala interior de comunicació dels dos nivells del dúplex amb platabanda d’acer inoxidable, amb barana de vidre securit i graons de fusta, sobirà i lleugera. Baranes de vidre amb folre de cantells de forjat amb xapa 10mm d’inox per les balconades interiors.
Porta de vidre per separar compartiments.
Tancaments exteriors amb alumini inoxidable plata i vidre tècnic. Decoració i banys (mampares).