Nau industrial #1

Nau industrial construïda en prefabricat de formigó, formada per magatzem i 3 plantes en nau annexa d’oficines.
Sistema de mur cortina estructural amb fixes i finestres projectants.
Zona d’entrada amb tancament de vidre laminat i securitzat i folrats de composite (Alucobond)
Escala estructural amb platabanda de ferro, graons en vidre laminat i barana de vidre templat.