Habitatge unifamiliar aïllat Anglesola

Habitatge unifamiliar aïllat, amb disseny de façanes espectacular, amb grans espais interiors, estàncies agradables i lluminoses. Treballs realitzats: Tanca exterior, porta de tanca i de garatge. Tancament d’alumini exteriors de grans dimensions.
Divisòries interiors de vidre, mampares de bany i decoració.
Escala interior d’accés a planta pis. Cub central de l’edifici construït amb estructura de ferro galvanitzat pintat negre i folrat per lamel·les de PARLEX, amb obertures projectants – basculants de creació pròpia.