Sala de la Pau

Sala ecumènica al cementiri de Lleida, un espai per acollir cerimònies i actes de qualsevol confessió religiosa. Projectat per l’arquitecte Ferran Florensa, l’actuació en segona fase consistia en els tancaments de la sala amb perfilaria d’alumini i vidre i estructures metàl·liques per adaptar els vitralls del reconegut autor Pere Valldepérez.