Projectes

Locals comercials  per botiga de roba. A Barcelona: remodelació de façana amb folrat de panell composite i cancell d’entrada de vidre. Sistema de barres intercanviables per penjar roba i panell expositor a l’entrada. A Reus: Aparador amb forma poligonal en vidre laminat 6+6 i porta corredissa automàtica de vidre. Mobiliari (taules auxiliars) en perfilaria d’acer inoxidable. Destaca el mostrador mòbil amb superfície de vidre templat de 15 mm i peuanya de fusta de wengué. Sistema intercanviable de suports per penjar roba i prestatgeria a diferents nivells, modulable i de creació pròpia.
Oficines d’empresa constructora on s’han realitzat diferents treballs: Façana amb mur cortina semi estructural de tapeta el·líptica amb forma poligonal. Porta d’entrada amb corredissa de vidre automàtica. Sobri mostrador en acer corten, situat en planta baixa, on combina amb l’escala, en corten i graons de vidre, de 120 cm d’amplada, coronant el cantell de forjat de planta primera. Folrat de pilars i mampares divisòries d’oficina amb acer inoxidable i vidre.
Oficina d’arquitectura on s’han emprat materials d’estètica agradable i disseny minimalista. Acer inoxidable, vidre i fusta de maple. Hall espectacular, amb lluminària circular en obrir la porta d’entrada i zona d’espera amb panells corbats d’acer inoxidable i porta de vidre de separació de sala de reunions. Revestiments de pilars i tancaments en vidre glaçat en finestrals exteriors.
Ateneu de tàrrega
Edifici emblemàtic del teatre Ateneu de Tàrrega. Remodelació de la façana amb estuc a la calç. Tancaments d’entrada i cancell interior amb perfilaria d’acer inoxidable polit brillant. Destaca la marquesina poligonal atirantada i amb recollida d’aigües cap a façana. En el cancell interior, amb la seva forma característica, hi podem contemplar els murals frescos del reconegut pintor targarí Josep Minguell.
Rehabilitació estructural de l’habitatge amb façana d’estuc, combinada amb  acer corten i sòcol de pedra en planta baixa. Escala interior de formigó amb barana de barrots verticals de rodó massís inoxidable. Lluerna amb vidre trepitjable antilliscant suportat per estructura d’alumini. Baranes de terrat amb muntants de ferro i passamà i brèndoles amb acer inoxidable.
Edifici de l’antic Hotel Palace de l’any 1915, obra original de l’arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell, que va ser remodelat posteriorment l’any 1972 i amb una última actuació l’any 2008 on es van realitzar, entre altres actuacions de restauració, els paraments de vidre, amb tancaments d’apertura projectant per la zona de tribunes i un mur cortina estructural a la capçalera de l’edifici.
Sala ecumènica al cementiri de Lleida, un espai per acollir cerimònies i actes de qualsevol confessió religiosa. Projectat per l’arquitecte Ferran Florensa, l’actuació en segona fase consistia en els tancaments de la sala amb perfilaria d’alumini i vidre i estructures metàl·liques per adaptar els vitralls del reconegut autor Pere Valldepérez.